Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 16. maj 2020

Nyt fra Bafd 16-05-2020

Vi fik ikke monteret trækbuk på skiftet til den lille remise sidste lørdag, så det var første punkt på dagens arbejdsprogram. Holdet i dag bestod af 6 mand Hans, Steen, Lars, Steffen, Kenneth og Claus. Som vi plejer arbejdede vi dagen igennem på flere lokationer. Hans tog sig primært af græsklipning og maling, Lars og Steffen strammede bolte på klargøringsgruben, mens resten kastede sig over montering af trækbukken.
Trækbukken er ved at være klar til montage. Trækstangen er bukket, justeret i længden og selve betjeningsarmen på bukken er justeret for at få tungerne til at ligge helt præcist mod sideskinnen. Stålpladen i forgrunden skal skæres til og placeres over trækket, så færdslen i området kan foregå sikkert.
Trækbukke af Maribo-typen indeholder ikke den fleksibilitet som vores øvrige trækbukke har. En Maribo-trækbuk kræver nøjagtig tilpasning for at tungerne ligger præcist til i begge stillinger. Derfor skulle der en del justeringer til, inden vi kunne melde skiftet helt færdigt. Mens de sidste justeringer blev foretaget fik Steffen lavet en midlertidig fliseløsning mod den store remise, så der nu ikke er hindringer for passage med sækkevogne m.v.

Efter frokost læssede vi sæderne fra den ophuggede Ålholm-vogn og kørte i samlet flok til Brandhøj med et læs nye sveller. På Brandhøj fik vi, efter lidt rangering og en del mas, åbnet dørene på en melisvogn og bakset de ikke særligt håndterlige sædemoduler ind i vognen. Samtidigt var der udenfor hallen gjort klar til forboring af 91 sveller til sporarbejdet ved km 2,0. Inden vi tog fat på boringen, drak vi dog først en tår kaffe. Ved udskiftningen af mere end 3000 sveller igennem de seneste år er vi vel øvede i boredisciplinen, så det varede ikke længe, inden vi kunne rydde op og returnere til Hedehusgård. 
Kenneth varmer trækstangen til skiftet op. Bagefter blev stangen bukket i den rette vinkel, afkølet og derefter tilpasset.

Den formentligt mere end 120 år gamle trækbuk fra Maribo Sukkerfabrik er klar til brug. Sporskiftet er dermed færdigt, opsmurt og klar til drift.

Banetog klar til afgang fra Hedehusgård Station. På deploriderne med nye sveller har vi desuden medbragt de gamle teak-bænke fra den ophuggede Ålholm-vogn.

Steffen og Claus borer huller i sveller til sporarbejdet ved km 2,0.

Lars 'Iceman' Lützow rangerer svellerne ind i spor 2 på Brandhøj. I den kommende uge henter vi dem igen på vej til arbejdsstedet ved km 2,0.

fredag den 15. maj 2020

Aalholmbanen - historisk film HLTV Arkiv 1994 (Facebook)

Skærmklip fra filmen, "lånt" fra Facebook

I dette link til Facebook kan man se en herlig film fra banen i Aalholm slotspark.
Lokomotivet er B4, som vi lånte af Blovstrødbanen i 2001-2002, mens Da7 fik ny kedel.
Det står igen hos Blovstrød, men er desværre ikke helt køreklart for tiden. Til gengæld er den igen kulfyret.
Den røde, åbne vogn måtte lade livet forleden dag. Den havde ikke store chancer for at blive godkendt til trafik. Nu er delene indvundet til genbrug, som reservedele til de øvrige roevogne.
I løbet af filmen kan lokomotivet "Odin" ses i baggrunden. Den findes også endnu - men desværre ikke hos os...

Link til film på Facebook

Så nu er den vogn historie, som man siger...


Så er den "flotte", røde vogn kildesorteret...
B4 kører efterårstog hos Bloustrødbanen den 21/10-2007

Tilføj billedtekst

torsdag den 14. maj 2020

Torsdagsbilledet #226

I den forgange uge blev der ryddet grundigt op i den del af vognhallen, hvor bl.a. gamle motorer og mindre maskiner har været gemt. En af effekterne, der gik til skrotning, var baneafdelingens gamle benzindrevne skinnesav. I en årrække havde vi ofte ikke generatorkapacitet i banetoget til at drive vinkelslibere, og der kom den benzindrevne skinnesav os til hjælp.
Peter Hein starter skinnesaven med den indbyggede snorstarter. Saven var tung og uhåndterlig, og det krævede en del øvelse at opstille saven ordentligt. Heldigvis fik vi mulighed for al den øvelse vi kunne tænke os, under anlæggelsen af banen til Rubjerg. Her er vi i 1992 nået op langs foden af skibakken og nærmer os km 3,0. På Sletten skimtes den midlertidige svelleperron, der i en kort periode var endestation på HVB.

mandag den 11. maj 2020

Nyt fra maskinafdelingen #19-20 11/5:En remise fyldt med damplokomotiver! Sukkergris mangler dog nok et værkstedsophold på 3-5år før den også er køreklar..


Genåbningen af Danmark betyder også at flere medlemmer kommer ud fra deres Corona-skjul. Det betød at vi nåede 10 mand og så må vi jo ikke være flere sammen. Dog var vi fordelt over et stort areal på alle værksteder, så vi holdt fortsat en lav risiko… Men herligt at se folk dukke op igen efter så lang tid!


Først på aftenen kørte Carsten og Peter en masse skrot fra oprydningen i vognhalsreolen ud til Brandhøj. Senere blev domhat og domen løftet ud af Sukkergris med gravemaskinen, da de er temmelig tunge. Bagefter fortsatte Peter med renovering af bogie og Carsten, sammen med Kjeld, tog sig af afrensning afkøleren til M30. Et sort arbejde! 
På Da7 monterede og indbyggede Bo en ny reguleringshane til styring af ekstern trykluft, der bruges under opfyring. Trykluften er tilkoblet ringblæseren og det er praktisk at kunne regulere luftmængden fra førerpladsen. 
Steen og Lars fortsatte med skrotning af Aalholmvognen. Steen fik skåret resten af siderne op og så blev det store grej blev taget i brug, idet gravemaskinen blev kørt i stilling til at flå sider og gulvbrædderne af. Et effektivt værktøj! 
Hans Henrik og Jan kiggede på, hvad der kan gøres for at få en endnu bedre styring af tomgangen på M25. 
Jeg arbejdede videre med installationerne i Superfos-loket ud i museet, så måske fik jeg ikke alt med. Vores vogne er nu efterset og klar til sæsonen – men sæsonen blev ikke helt klar til os. Den tidligste dag plantoget kører til perron bliver den 14. juni. Hold dig opdateret på ibk.dk /Leif
Den 6/5 kører Jan M25 ud over den nye 
vedligeholdelsesgrav foran den lille remise.
Han ser bekymret ud af vinduet...  Sporet holdt!


Hane til styring af ekstern trykluft indbygges 
i en inddækningsplade fra førerhuset i Da7
Aftenstemning foran remisen. De nymalede trækbomme skinner i kap med aftensolen!


Domen løftes ud af førerhuset fra Sukkergris. Der går nok et par år inden 
den kan sættes på en ny kedel, der både skal bygges og finansieres først.


Det lille koben mod det store... Den store vandt denne runde :-)

Aalholmvogn i byggesæt... Og her ryger gulvplankerne
Køler fra M30 under afrensning

Låget til styringen på M25 er løftet af og der lægges planer!

søndag den 10. maj 2020

Nyt fra Bafd 08-10.05.2020

Ugen igennem har der været arbejdet omkring sporet på banen. Der er bl.a. malet bjælkeovergange og sporskiftetræk. Torsdag arbejdede et mindre hold med restarbejder på klargøringsgruben og fik den gjort færdig.

Fredagens arbejdshold kunne derfor hellige sig forårsklargøringen af banen forud for sæsonen. Kenneth, Steen, Peter, Lars og Steffen kørte banen igennem og fik løst de normale vedligeholdelsesopgaver. Alt så heldigvis pænt ud, så nu mangler der kun ganske få eftersyn før banen er klar til en ny kørselssæson.

Sporskifterne er en central del af forårsklargøringen. De renses for blad og skidt,
og smøres op, både på glideplader og i sporskifte-trækket. Her er Kenneth
 og Lars i gang med en større udgravning af jord ved sporskiftetrækket. 
Overkørslerne bliver også renset i bund ved samme lejlighed.

Peter klarede afvaskning af alle stations- og overkørsels-skilte.
Bemærk de ny flotte køreplanstavler, som Steen har monteret.
Opsmøring af sporskifte på Brandhøj. Steen smører mens Kenneth lægger spor-
skiftet om.

Nydeligt ser det ud, og i den kommende tid får trækbukken endda en opfriskning. 
Foran denne ligger måleudstyret til kontrol af de vigtige mål i sporskiftet. 
Alle sporskifter der befares med passagertog måles igennem. 

Kaffepause i grøftekanten ved Rubjerg. Det er lige til at holde ud, og der
er altid plads til flere på holdet... Vi kan bare brygge noget mere kaffe.

Steffen til vejrs ved overkørslen ved Stærkendevejen. Lamper og
linser blev pudset og vi benyttede lejligheden til at skifte et par
rustne hatte på klokkerne ud med et par næsten nye.Lørdagens arbejdshold på 3 mand kastede sig over opgaver omkring det nye skifte til den lille remise og klargøringsgruben. Flere steder på området lå opgravet jord, der nu fordeltes som fyld omkring gruben og komprimeredes. Den jord, der var i overskud, udlagdes omkring skiftet til spor 0 og langs laden. Herefter ballastsupplerede vi sporet til den lille remise og kørte flisegrus ud, så vi kunne komme i gang med fliseovergangen. Vi har lavet fliseovergangene en del bredere end de tidligere. Det giver mulighed for at manøvrere med sækkevogne og palleløftere, når man skal over sporet. Vi nåede at etablere to af tre fliseovergange. Inden vi sluttede arbejdsdagen, ryddede vi pænt op på området, der nu ser ret præsentabelt ud.

I løbet af dagen havde vi besøg af både jernbaneinteresserede og 'almindelige interesserede', der spurgte om vi starter kørslen 17. maj. Vi måtte sige, at det kan ses på www.ibk.dk når det er afklaret, men at chancen for en normal kørselsstart er ringe.

Steffen og Claus

Lars og Kenneth fjerner ujævnheder mellem store og lille remise. I mangel på tomme tipvogne benyttedes Storebæltsvognen til jordtransport. Vi gjorde den pænt ren bagefter.
Claus udlægger flisegrus manuelt fra tipvogn. (Foto: KHA)


Kenneth og Lars prøveplacerer fliser i overgangen, mens Bjarne ser på. Mellem fliser og skinner har vi gjort plads til en bjælke. Det skal forhindre knækkede fliser og forskubbelser, der tidligere har plaget vores fliseovergange.

Koncentration! Lars har lagt piben og sørger sammen med Kenneth for at de tilskårne fliser kommer til at ligge præcist.

Som afslutning på dagens arbejder fjernede vi skinnestumper, gamle sveller og fliserester. Overskydende lasker og spigr samledes ind til opbevaring i depotet på Brandhøj Station.