Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

søndag den 5. marts 2023

Nyt fra Bafd 04-03-2023

Der var rimfrost på græsset, da holdet fra baneafdelingen tog hjemmefra og det var stadig til den kolde side, mens vi gjorde klar til dagens arbejde. Banetoget blev oprangeret, der blev tanket vand, jordloppen blev læsset og vi hentede fliser. Målet var Stenager Trinbræt, hvor perronen skal fornys og forlænges. Den gamle perron var fjernet af et hverdagshold for flere uger siden.

Et kort ophold i spor 1 på Hedehusgård til ære for fotografen, der afprøver trappeafsatsen som fotosted. 

Der var pænt fremmeøde og derfor nåede vi også andre opgaver end perronen. Dagens hold bestod af Søren og Peter Hein, Steffen, Lars, Rasmus, Steen, Benjamin, Kenneth samt Claus B og N. Nogle kom sent og andre kørte tidligt, men et godt hold af erfarne banebørster hele dagen igennem.

Selvom det kun er lidt over et år siden vi begyndte sætningen af perronen langs spor 1 på Hedehusgården, skulle vi lige ind i rytmen. De første fundamenter og forkanter er altid de vanskeligste. Vi fik dog efterhånden styr på udgravning, afretning, placering af bundfliser, sætning af fundamenter og forkanter samt justering. Undergrunden på stedet har Hedeland lavet af stenopfyld, så gravningen var ikke let (for nu at udtrykke det mildt). Før frokost nåede vi tre fundamenter og to forkanter, så det var med håb om en vis produktionsstigning vi satte os til frokosten, der bestod af grillede pølser med brød og garniture.

Første perronfundament er på vej i hullet. Benjamin og Kenneth følger det på vej, mens Claus B styrer maskinen. Steffen venter i det klargjorte hul til fundament nr. 2 og Peter H står stand-by.

Steffen og Benjamin måler 3. fundament ind, Målene passer!

Så må der spises! Forrest ses Rasmus, Steffen og Steen. Resten af holdet tager for sig af retterne i baggrunden. Foto: Søren Hein.

Med fulde maver og lettere stive muskler fik vi gang i arbejdet efter frokosten. Nu blev det tydeligt, at vi ikke havde glemt kunsten at sætte perron. Det gik som lyn og torden. Rasmus kunne afses til oprydning ved opbevaringshallen og Steen og Steffen gik til den lave oplagsplads for at lave en plan for en sanering i de oplagrede dele. Ved siden af sætning af perronfundamenter og -forkanter kunne Claus B i maskinen nå at lave delvis tilfyldning af huller og en grov justering af jordbunkerne på selve perronen.

Claus B henter perronforkant. Benjamin og Kenneth har rejst fundamentet og anhugget. Peter H og Steffen afventer ankomst af forkanten.

Endnu en forkant er på vej på plads. Søren, Lars og Kenneth guider det ca. 100 kg tunge element på plads.

Søren og Lars måler endnu et fundament ind. Stenagers perron ligger i en kurve med stigning og indmåles efter sporets beliggenhed.

Dagens produktion: 11 fundamenter og 10 forkanter. Halvdelen af den nye, forlængede perron på Stenager Trinbræt er dermed sat.

Selvom dagen er tiltaget i længde, skulle vi hjemad og efter at have fyldt de værste huller og opsat afspærring, samlede vi værktøjet sammen og kørte hjem til Hedehusgården. Efter rangering og omklædning kunne vi omkring kl. 18 tage hjem i bad. På lørdag er der generalforsamling i Industribaneklubben og vi har derfor ikke planlagte aktiviteter på Hedehusgården. Resten af foråret bliver der dog nok at gøre langs banen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.