Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

søndag den 26. februar 2023

Nyt fra Bafd 25-02-2023

I løbet af morgenen var der faldet et tyndt lag sne, men et pænt antal medlemmer var forsamlet på Hedehusgården til aktivmøde i bygnings- og baneafdelingen. Møderne afholdtes i forlængelse af hinanden fra 10 til 12, hvorefter arbejdsdagen begyndte for alvor. Heldigvis var der ingen frost i jorden, så det planlagte arbejde kunne udføres.

Vi nyder godt af vores mekanisering af arbejdet i sporet. I baggrunden justerer Claus B skråning, Lars stopper spor med stoppemaskinen. Steffen og Benjamin i forgrunden med skovl og waterpas.

Efter møderne skulle flere mindre opgaver løses forskellige steder på Hedehusgården, men efterhånden samledes arbejdsholdene sig om de større opgaver på dagen. Kenneth, Benjamin og Niels kastede sig over ombygningen af indgangspartiet til museumshallen, hvor de bl.a. fik styr på elforsyningen. Claus B og N, Lars og Steffen tog fat på justering og understopning af spor 20 og transversal inklusiv de to skifter, mens Rasmus og Steen fik justeret vinklen på en vogn, der havde fået slagside i sidste uges stormvejr. 

Efterhånden som opgaverne blev løst, sluttede ledige hænder sig til sporarbejdet. så mandskabet til sidst blev dejligt talrigt.

Claus B indvinder grus fra en tidligere overkørsel, mens Steffen sætter donkrafte i sporet.

Rasmus og Steen er begyndt at få arbejdsvognen ned på alle 8 hjul igen.

Justering og understopning i spor 20. Lars kører stoppemaskine, Steffen og Benjamin løfter spor og Claus N monterer tværbrædt for enden af skiftetømmeret.

Da vi havde startet dagen med frokost holdt vi bare en enkelt 'puster' først på eftermiddagen efter den maskinelle understopning var klaret. Så kunne Steen køre stoppemaskinen på plads og adskille det andet excentrikleje med henblik på udskiftning. Vi andre hentede kompressoren frem til understopning af de to sporskifter i transversalen mellem spor 21 og 20. Stoppemaskinen kan ikke stoppe sporskifter og det må derfor klares med trykluft og håndkraft.

I løbet af dagen gjorde en af flyvevåbnets EH-101 helikoptere en rundflyvning over sporviften. Måske skulle de lige se, hvad der foregik i dag? Understopningen af skifterne gik relativt hurtigt og vi fik pakket trykluftudstyret sammen i en fart. Steffen og Rasmus kørte til Brandhøj med kompressoren, så der nu er bedre plads i museumshallen. De tilbageblevne rangerede og fik påbegyndt efterballastering og fejning af sporene. Herefter samlede vi værktøj sammen og kørte på plads.

Stoppemaskinens arbejde er slut for i dag. Helikopteren ses i luften mellem arbejdsvogn og M 12.

Det blev lige til en ekstra overflyvning. Smalsporsinteresseret besætning?

Claus N trykluftstopper skiftet, mens Claus B, Lars, Steffen og Benjamin skovler. Sikkerhedsbeklædningen vinder frem - selv på veteranbanen...

Claus B sørger for fremdrift til bundtømmetipvognen, mens Steffen doserer fra den anden side.

Mens vi lukkede museumshallen af, kunne Steffen lige nå at slå et par spigr i en glidestol til et af de britiske sporskifter foran hallen. Næste lørdag er det planen at arbejde med sætning af ny perronforkant på Stenager Trinbræt.

Steffen når sidste indsats inden arbejdsdagen slutter.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.