Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 6. november 2023

Nyt fra Bafd. 04-11-2023

Med DVF-møde i Gedser, flytning mv. var det en mindre skare, der mødte op på Hedehusgården til banearbejde. Holdet bestod af Lars, Claus B og Børge, der straks satte i værk med planlægning af dagen, afstemt efter ressourcerne. Vi valgte at køre ud til km 4,0 og udlægge det resterende dusin valsede skinner på de dele af kurven, der endnu manglede skinner til sporudvekslingen.  Alle skinner er nu lagt ud hvor disse skal skiftes.

De sidste valsede kurveskinner til sporudvekslingen i kurven ved km 4,0 er på vej ud af spor 40 på Brandhøj Station. Foto: LLZ.

Straks ved returneringen til Brandhøj rangerede vi rundt med tomme deplorider og fandt et sæt med nye sveller bagved opbevaringshallen. Med minigraveren stående imellem deploriderne med nye sveller, 'arbejdsstationen' på det tomme sæt deplorider, hvor vi forborede svellerne, fik vi hurtigt gang i arbejdet. Da vi stoppede ca. 4 timer senere, var 186 (ud af de 227, for 715 mm sporvidde) boret og stakket, primært i bunder a 4 stk, hvorved disse hurtigt kan grabbes af og udlægges korrekt med maskine.

Aflæsning foregår lettest ved håndkraft. Foto: LLZ.

Boring af huller til spigr i en ladning nye sveller. Hullerne bores til sporvidde 715 mm passende til den foreskrevne udvidelse i sporvidden i kurven.

Efter hjemkomst på Hedehusgård Station rangerede vi på plads og kunne dermed afslutte en fin og produktiv dag på banen. I øvrigt for Claus' vedkommende allerede den anden dag i ugen med banearbejde. Tidligere på ugen var Claus B samt Søren og og Peter Hein nemlig på hverdagsarbejde for at finde dele til den kran, der planlægges opsat foran hallen på Brandhøj. Ved samme lejlighed fik de ryddet lidt op som forberedelse til skrotafhentning.

Kranben løftes med gravemaskine fra den gamle oplagsplads, der dermed blev endnu en smule mere ryddelig.

LLZ/CN

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.