Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 18. november 2023

Nyt fra Bafd 18-11-2023

I modsætning til de seneste uger var vejret denne lørdag helt smukt. Himlen var blå og nattens kulde havde efterladt et tykt lag rim på græs og grene. Efterhånden som solen kom højere på himlen, tiltog temperaturen og det blev behageligt vejr til sporarbejde.  

Dagens første opgaver foregik foran museumshallen, hvor en lang række materialer blev flyttet, omorganiseret og til dels kørt til hallen på Brandhøj.

Dagens arbejdsprogram var ambitiøst og inkluderede af-, om- og pålæsning af materiel ved museumshallen, udkørsel af sveller til km 3,7, svelleudskiftning i sporskifter på Brandhøj samt skovning, ligeledes på Brandhøjarealet. Mens Søren, Steffen og Peter ryddede op i spor 21 og 22 i museumshallen, fik Claus B, Claus N og Børge omlæsset krandele, flyttet sporskiftevisere og læsset sveller til sporskifterne på Brandhøj. Delene fra vognhallen blev læsset og vi drog i to tog afsted til Brandhøj. Mens der blev læsset af og forberedt til svelleudskiftning på Brandhøj, kørte Peter og Claus N til km 3,7 med de sidste forborede sveller til km 3,7. Vejret var smukt og det blev benyttet til lidt arbejdstogsfotografering ved søen på Sletten. 

Som led i en omrokering i museumshallen tog vi stoppemaskinen med til Brandhøj. Så er der lidt mere plads til evt. placering af andre køretøjer. M 30 tog Storebæltsvognen med og M 12 med banevognen fulgte efter.

M 12 med nye sveller til km 3,7 poserer på Sletten. Der var is på vandet efter nattens frost.

Samtlige sveller er nu udlagt i kurven mellem 3,7 og 3,9. Her ser vi mod syd. Mellem træerne anes kontrolsignalet ved overkørslen for Stækendevej.

På Brandhøj havde de øvrige på dagens hold (der i mellemtiden var blevet forstærket med Rasmus) bakset rundt med materialer og begyndt optagning af spigr fra skifte 135 foran opbevaringshallen. Med gravemaskinen blev de gamle sveller fjernet, nye ilagt og boret. Mens samlingen blev forberedt, blev et par skæve tungelasker afmonteret, udrettet og smurt samt genmonteret. Rasmus begyndte rydning omkring svellestakkene og havde også tid til at hjælpe Peter med at finde 27 kg/m skinner frem til sporskifterne på den kommende Vinterrasserne Station. Frokosten blev indtaget i solen foran portene på opbevaringshallen. Vi kunne se at julen står for døren på en del af pålægget: der var både sylte og julepostej med bacon.

Samlingen af skifte 135 er i gang.

Rasmus har lagt en af områdets mange birke ned, og er nu i færd med at skære stammen op.

Peter og Rasmus læsser et sæt deplorider med skinner til sporskifteproduktionen. 

Mens Søren spænder boltene i en tvangsskinne monterer Steffen spormål i skifte 135.

Efter frokost fortsatte arbejdet med svelleudveksling. Der blev tage spigr op i skifte 134 og snart kunne gravemaskinen trække de gamle sveller ud og lægge nye træsveller på plads. Vi havde ikke fået den rigtige fordeling af  svellelængder med, så vi spigrede det vi kunne i sporskifte 134 og efterlod resten til næste lørdag. 


Den sidste justering af placeringen af tungerod og sporvidde optager mange aktive i skifte 135. Claus B i gravemaskinen trækker gamle sveller ud i skifte 134.

Skifte 134 set fra modsatte side: Her er nye sveller på vej på plads. Foto: Søren Hein.

Arbejdsdagene er korte for tiden, for solen går tidligt ned. Arbejdet blev afsluttet og de to banetog kørte tilbage til Hedehusgård, rangerede på plads og vi drog hjemad efter en god og produktiv arbejdsdag. På lørdag regner vi med at færdiggøre sporskiftearbejdet foran vognhallen på Brandhøj.

CN/SL

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.