Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

søndag den 1. oktober 2023

Nyt fra Bafd 30-09-2023

 Dagens Bafd-hold bestod af Claus B, Børge, Peter, Alexander, Søren, Lars, Steen og Steffen. Banetoget var allerede oprangeret ved perronen, da jeg mødte ind, og hurtigt fik vi opdelt os i to hold. 

Søren og Lars brugte dagen sammen med Andrew og fik arbejdet med etablering af ny forsyning til kiosken. Dette arbejde nåede dog ikke i mål i løbet af dagen, og forsætter derfor i den kommende uge, 

Resten af holdet kørte til Brandhøj, hvor dagens hovedopgave var valsning af kurveskinner til den kommende udveksling ved km 3.7. Forinden skulle de dog findes frem fra lageret, så en større rydningsopgave blev igangsat. Vi fik ryddet småbuske i sporet bag om vognhallen, og efter et par timers arbejde blev vi klar til at læsse skinner. Ret hurtigt fik vi tav på denne opgave, og vi forsatte derfor med at valse dem i den elektriske skinnevalse. Denne viste dog tegn på slidte kileremme, så dagen sluttede med at gøre skinnevalsen klar til at udskifte disse. 

Næste lørdag fortsætter vi derfor formentlig med at valse og udlægge skinner, så selve sporombygningen kan igangsættes umiddelbart efter at efterårstogene har kørt.

Tak til Peter for fotos.


SteffenM45 skubber Energivognen og slagleklipperen ud af vognhallen,
så skinnevalsen kan findes frem. 

Vores 24 kg/m skinner ligger pænt stakket i to store stakke.
Med brækstænger skubbes skinnerne til højre, hvor de læsse på deplorider.

Med minigraveren håndteres de enkelte skinner. I baggrunden
ses de lige uvalsede skinner, mens de valsede ligger til højre.

Claus løsner kileremme mv. på skinnevalsen


mandag den 25. september 2023

Nyt fra maskinafdelingen #35+36-23 18+25/9:

 

Der er fyldt godt op i værkstedet med reparationer. Forhåbentlig bliver de snart klare og rokeret, så B3 og andet kan komme ind i stedet.

Redaktøren har haft travlt og er bagud med opdateringerne. I sidste uge var der planlægning af næste års ”32. Internationales Feldbahntreffen” (FBT24), hvor IBK/HVB er værter. Det skal præsenteres på årets FBT23 i Frankfurt. Dernæst deltog jeg ved intern høring af det nye SR (SikkerhedsRegulativ). Så skulle det kommende bestyrelsesmøde forberedes og dernæst afholdes. Vores ibk-hjemmeside skal opdateres med U42-tog, og de spændende Stjernetogsarrangementer, PR-skal udsendes og så skulle FBT24 programmet lige have en tur mere. Sådan er vi flere i foreningen, der bruger en stor del af fritiden på at sikre rammerne for klub og bane altid er de bedst mulige.

Men Bloggen skal da også holdes opdateret: Sidste mandag drillede det stadig med at få rettet gevindet på D13´s aksel. Desværre viste et indlånt stykke værktøj sig ikke at være løsningen, så Bo har nu selv fremstillet et værktøj – et gevind, der er delt i to og derefter kan drejes udad og rette rynkerne ud. Bo har også drejet en ny dyse til injektoren på Da7, så det måske bliver lettere at sætte vand på. 

D13 - hvordan kan gevindet repareres?
Akslen sidder utilgængeligt for gevindskærer og den er ikke nem at tage ud.
Den gamle og nye dyse til injektoren på Da7

Vi har fået to nye aktive, der skal sættes ind i arbejdsgangene og de er allerede godt i gang. Velkommen til Johnny og Jan S. ”Futtesak”. Niels har taget et hold under sine vinger og der er derfor godt gang i opsætning af hegn rundt det nye publikumsområde. ”Futtesak” og jeg fik først opsat PR-bannere til U42-tog, dernæst malet lejekasserne og andre bogiedele en sidste omgang med sort, så de nu kan samles og køres væk, indtil de skal anvendes under C411. Den er Carsten ved at montere tagstolper på. Udenfor fik Kjeld og Klavs tilpasset de sidste dørkplader, så der nu er etableret et solidt arbejdsareal foran værkstedsremisen. Der er også repareret en trillebør; rensekarret fik fjernet et par kilo malingsrester og har fået frisk CleanWash. Der blev også set på opgaven med at rydde op i museumshallens østside, hvor det er planen at støbe gulv og gøre plads til flere pallereoler. Der sker også meget andet, men med 18 mand den 18. og 12 den 25., så kan jeg ikke nå at fange det hele – det vigtigste er vel også, at der er højt aktivitetsniveau. Vi har meget, vi gerne vil opnå! /Leif


Sidste tilpasning af sidste dørkplade til forpladsen


Banner opsat. Vi må håbe på godt vejr og mange rejsende

Arbejdet rundt publikumspladsen foregår i tiltagende mørke

Alle dele til bogierne har nu fået 2-3 gange sort

Rensekarret er rengjort og har fået frisk CleanWash søndag den 17. september 2023

Nyt fra Bafd 16-09-2023

Flot sensommervejr mødte baneafdelingens hold denne lørdag. Opgaverne rummede så forskellige ting som arbejde på stationsskilte, slaglekørsel og skinnevalsning. Vi arbejdede i op til 3 hold gennem dagen og besætningen bestod af Steen, Kenneth, Alexander, Steffen, Lars, Børge og Claus B og N. 

Skinnevalsning foran opbevaringshallen. Med gravemaskine til de tunge løft går arbejdet lettere.

Mens Steen tog afsted i Land Rover afgik de to andre hold i M 30 og M 12 med banetoget. M 30 rangerede slagleklipperen ud af opbevaringshallen på Brandhøj og kørte mod Fem Ege. Hovedparten af mandskabsstyrken blev på Brandhøj og med M 12 og banetoget hensat i spor 1, blev det M 45, der håndterede rangeringen ved hallen. En del materiel skulle flyttes, så der blev skabt plads til valsning af 24 kg/m skinner. 

Skinnerne skal anvendes i kurven ved km 4,0 hvor vi skal udskifte sveller i den kommende tid. Når vi nu alligevel skal udføre sporarbejde på stedet, har vi valgt at udveksle kurveskinnerne med nye, forvalsede med radius, der passer på stedet. Efterårets og vinterens øvrige opgaver i baneafdelingen byder bl.a. på udjævning af rampen mellem km 0,2 og 0,5, perronforlængelse og et utal af mindre vedligeholdelsesopgaver. På hjemmekontorerne skal vi desuden udarbejde projektmateriale til baneforlængelsen til Vinterrasserne.

Mens vi riggede vores indlånte valsemaskine på 600 mm til og fik valset den første skinne, kom slagleholdet tilbage. En hydraulikfejl, der ikke umiddelbart lod sig løse, gjorde arbejdet umuligt at gennemføre. Heller ikke mere indgående fejlsøgning på Brandhøj fik has på problemet. Holdet på valsemaskinen var også lidt ved siden af målet. Første skinne blev valset til 55 m kurveradius - og det var lige omkring dobbelt så meget som bestilt. Skinnen blev vendt og rettet ud, så den matchede målene fra banechefen.

M 30 rangerer slagleklipperen ud på strækningen fra sporviften på Brandhøj Station.

Seriøse læsere af bloggen syntes det var længe siden, vi havde vist et valsemærke. Her er et fra den lidt hårdt valsede skinne til 55 m radius. Flot Krupp-logo, der træder tydeligt frem i solskinnet.

Slagle-holdet tilbage på Brandhøj. Der fejlsøges, men en nærmere diagnose kunne desværre ikke stilles. 

Efter frokost blev alt arbejde sat ind på valsning. Steen drog dog videre ud i Hedeland for at fortsætte arbejdet med stationsskilte og opsætning af køreplaner for efterårstogene. Alle andre tog sig af valsningen, der efterhånden kom i god gænge på ren samlebåndsmaner. Så godt gik arbejdet, at vi blev lidt for mange til opgaven. Derfor nåede vi også at rydde lidt bevoksning langs den sydlige udkørsel fra Brandhøj.  

Med 10 skinner færdigvalsede tog et lille hold M 30 og kørte skinnerne til aflæsning ved km 4,0. I mens fik de tilbageværende hentet yderligere 5 skinner frem og valset dem. Oprydning og på plads-rangering var næsten klaret, da aflæsningsholdet returnerede. 

Alle skinner blev kontrolmålt og kørekant markeret. Så kunne valsningen foretages korrekt.

Kaffepause med hjemmebagt æblekage. En lille pause gør godt, inden arbejdet fortsættes.

M 30 foran et sæt deplorider med 10 valsede skinner under udkørsel mod syd.

Med fuld styrke tilbage på Brandhøj blev den sidste oprydning hurtigt ordnet, deplorider låst fast og vi afgik mod Hedehusgård. Rutineret kom vi på plads i museumshallens afsnit for arbejdskøretøjer og sagde farvel og på gensyn. På næste lørdag er en del af baneafdelingen på inspirationstur til Sverige, men der er altid noget at gøre på banen, så mon ikke der bliver arbejdet selvom bemandingen kan være reduceret?

Arbejdsdagens sidste foto viser M 30 på vej i hus på Hedehusgård i solens sensommer-orange lys.


torsdag den 14. september 2023

Torsdagsfilmen #243: Roskilde TV viser: Hedelands Veteranbane

 Roskilde TV har været på besøg hos os; Hedelands Veteranbane og produceret en 40 minutter lang filmreportage om både Industribaneklubben og banen.

Der er fine interviews med Sekretæren (det er mig), Carsten, Otto og Formanden (Claus N) som får lov at fortælle en masse om det arbejde vi udfører - og så er der gode optagelser fra flere plandages togkørsel.

Så tag en god kop kaffe og nyd udsendelsen :-)


Klik her for at se filmen på youtube >>

Her bliver sekretæren interviewet om foreningen, smalspor, industribaner, sporvidder og meget andet...


mandag den 11. september 2023

Nyt fra maskinafdelingen #34-23 11/9:

Afrigning af begge damplokomotiver foregår samtidigt. Tømmes vand, rengøres, pudses, olieres osv

 Efter den hyggelige afslutning på sommersæsonen med to damplokomotiver i drift, så mødte Bo, Bruno, Alexander og Otto tidligt ind på eftermiddagsholdet. Begge maskiner skulle nedrigges - tømmes af for vand, risten og røgkammer grundig rengøres, gangtøjet pudses og alt det andet, som hører med til den opgave. Jeg nedtog vores sommerbannere, nu sæsonen er vel afsluttet. Heldigvis var det vindstille med en herlig aftensol og arbejdet gik støt fremad. Efterhånden dukkede der flere medlemmer op – heraf tre nye aktive. Det vil sige; Johnny meldte sig ind i maj, men er nu blevet pensionist med bedre tid til at lege med tog. Jan ”Futtesak” meldte sig ind sidste mandag og havde Tim med, som nok også snart dukker op på medlemslisten. Andrew, som også har meldt sig ind for nyligt, gik straks i gang med at hjælpe mig med grunding af akselkasserne på de nye hjulsæt – hvorefter han fortsatte med at omlægge nogen kabler. Niels fik Dølle og Johnny med på et gravehold, der klargjorde skinner til støbning på onsdag. John og Klavs arbejdede videre med at renovere den store grill og meget andet skete – men Tim og Jan skulle lige vises rundt, så jeg fik det ikke noteret. Jeg kunne dog notere, at jeg så hele 19 medlemmer i løbet af eftermiddag og aften og at vi havde det hyggeligt… /Leif


E28 får lov at trække læsset

Det sidste vand trækkes ud af kedlen med en håndsprøjte. Risten er også ved at blive renset.

Et beslag til ristene svejses på

Lejekasserne får grunder grundigt malet på...

Det bliver tidlig mørkt, men hullerne skal jo graves...


søndag den 10. september 2023

Sæsonens sidste Plantog 10. september 23

To damplokomotiver under opfyring denne smukke efterårsmorgen i september

 Sommerens sidste køredag blev gennemført med vores to damplokomtiver som trækkraft. Begge vores motortog måtte melde sig ud af drift, så med kort varsel blev No3 klargjort og gjort køreklar til søndagens tog. Vi havde samtidig besøg af en fotograf, der skulle optage en ny film om vores fine bane til VisitFjordlandet og han fik derfor lidt ekstra at filme denne dag.

Vi benyttede også lejligheden til at gøre opmærksom på denne særlige dag på Facebook og andre steder i håbet om at ekstra mange gæster ville gøre sidste dag særlig festlig. Heldigvis viste vejret sig også fra sin fine side og vores venner på Brandhøjbanen kørte også med masser af tog. Allerede det første tog blev godt fyldt og det næste havde ikke plads til alle. Heldigvis kunne vi jo fortælle, at der snart ville komme endnu et damptog til perron… Det blev en rigtig fin dag, hvor vi – som vi har gjort hele sommeren – både kørte folk til Naturlegepladsen, til – og fra Troldejagt og denne dag også med stop på Stenager. Her stod mange af for at få en hyggelig tur med Brandhøjbanen og flere slog sig ned på den store græsplæne og nød en picnic, mens de så på tog. Da dagens sidste tog kom hjem, så stod No3 klar til at trække vognene i remise og bagefter kunne vi andre trække i ”festtøjet”. Efter en lille øl/ vand på Løgnebænken, så begav vi os til Bolinnis. Her skulle medlemmerne belønnes for årets store indsats med masser af stegt flæsk, kartofler og persillesovs. Alle mand blev grundigt mætte – ellers var det deres egen fejl… Tak for en forrygende sæson /Leif


Bruno giver god vejledning om bedste placering til fotografen

Dagens andet tog er propfyldt længe inden afgang

Det er altid smukt, når Rubjerg dukker op i disen

Claus var på fotosafari og fik taget mange gode billeder (Foto: CN)

Dagens første krydsning på Rubjerg

Der blev også kørt med damp på Brandhøjbanen!

 Damptoget passerer Sletten (Foto: CN)


 Masser af trafik på banerne (Foto: CN)


De to damptog får hilst ved krydsning på Brandhøj

Der er også fut i udstillingens damptog, bemandet med en noget yngre besætning

Dages kørsel afsluttes planmæssigt med masser af stegt flæsk.


lørdag den 9. september 2023

Nyt fra Bafd 09-09-2023

I et utroligt solrigt og varmt eftersommervejr var fem mand mødt til arbejde i baneafdelingen. Planen var at udskifte inderstrengen i kurven lige nord for km 2,0.- Yderskinnen blev skiftet i april og nu var det tid til at gøre arbejdet færdigt.

Nye, forvalsede skinner (fra Krupp, 1936) ligger klar til ilægning. Svellerne skiftede vi i maj 2020 mens coronaen hærgede og forhindrede togtrafikken.

Banetog og M 12 forlod Hedehusgård efter at vi klogeligt havde fyldt vandtanken i banevognen helt op. Noget tydede på en meget varm dag i sporet. På Brandhøj læssede vi forvalsede skinner på deploriderne og rangerede til kurven ved km 2,0. Skinnerne blev læsset af og værktøjet gjort klart til skinneudveksling. De nuværende skinner løsnedes ved at fjerne spigrene på ydersiden og 'vrikke' skinnen ud af underlagspladerne. De nye skinner blev lirket på plads og fikseret ved at sætte de optagne spigr på plads igen. Før frokosten og middagsheden tvang os ind i skyggen nåede vi at fastgøre første skinne - så var der tre tilbage.

Vi henter på forhånd valsede skinner, der passer til kurven, ved sporviften foran opbevaringshallen på Brandhøj.

Skinnerne læsses af med håndkraft. Gravemaskinen efterlod vi på Brandhøj Station.

Banearbejde er holdarbejde! Peter, Claus B, Alexander og Kenneth kæmper med en genstridig skinne.

Selvom varmen var hård ved os, skulle de sidste tre skinner jo på plads. Sådan er det i vores udendørsafdeling, hvor vejret ikke kan stå i vejen for arbejdet. Slet ikke når sommertrafikken i morgen skal afsluttes med to damplokomotiver i drift. Vi afkortede to af skinnelængderne, så vi opretholder parallele skinnestød i sporet. Tre nye laskehuller blev boret med kopbors-metoden. Undervejs måtte vi holde drikkepauser for ikke at dehydrere. Vandtanken var tom ved hjemkomsten til Hedehusgård!

Med skinnerne tilpasset blev de derefter lagt på plads i underlagspladerne, lasket og trykket under de to spigr på indersiden og yderspigret slået på plads igen. Sporet blev herefter gennemmålt og tjekket, inden det fik 'tommel op' af holdet. Vi kastede os derefter over opsamling af de gamle skinner. Alle otte længder blev læsset med håndkraft på deploriderne. Herefter samlede vi værktøjet sammen og rullede til Brandhøj, hvor vi placerede deploriderne foran hallen. Vi satte os i skyggen under birkene og fik en kold cola. Det syntes vi, at vi havde fortjent. Hjemturen til Hedehusgården foregik helt planmæssigt. 

Peter skærer skinne. Claus B er klar med brandslukkeren. Man kan aldrig være for sikker.

Claus N slår spigr i. Foto: KHA.

Claus B og Kenneth borer huller med akkuboremaskine og kopbor.

2 x Claus spænder laskebolte i solen. Foto: KH'A

Efter sådan en varm dag er det godt at komme hjem under bruseren og få skyllet støv og sved af kroppen. Men vær vis på dette: Vi står i sporet igen på lørdag - uanset vejret. Og der er også plads til dig!

torsdag den 7. september 2023

Særtog - Alpeekspressen 7. september 23

Bruno i sit flotte Tyrolerkostume foran dagens lokomotiv, Da7

 

Vores gode medlem Bruno fylder 70 år og det ønskede han fejre med maner. Han havde derfor booket et særtog til torsdag den 7. september med afgang 15.30. Toget blev omdøbt til Alpe-ekspressen AE 260953 og derfor skulle vi alle møde op iført reglementeret Oktoberfest kostume – lederhosen, Heidikjole und so weiter. På banegården spillede fire tyrolermusikanter munter musik, mens de festligt klædte gæster fik lidt øl og snacks. Vejret var med flotteste solskin.

Kort før afgang hoppede musikerne ombord i togets midterste vogn med deres instrumenter, så de kunne underholde gæsterne undervejs. Herefter fulgte de mange gæster – i alt var vi 80 ombord på toget, da det fløjtede afgang. Det var Bruno, der tog tjansen som lokomotivfører på den første del af turen. På Brandhøj overtog Kenneth opgaven med at bringe os alle sikkert til Fem Ege. Ege stod alle ud og så lokomotivet køre til den anden ende af toget. Efter et kort ophold gik turen atter retur til Hedehusgården, hvorfra gæsterne selv måtte transportere sig i lidt kedeligere køretøjer til Fløng forsamlingshus. Her skulle anden del af festen afvikles og togets personale var så heldig at få lov at deltage som tak for indsatsen. Så vi fik eisbein, store Frankfurtere, Apfelstrudel og æren at se Bruno og Karin tage en sving-om til Tyrolervalsen. Tak for en hyggelig dag/aften /LeifDen nye "ventesal" er meget velegnet til denne type arrangementer med plads til alle

Musikerne gjorde deres bedste for at alle blev underholdt på turen

Flotte Tyrolerhatte var der mange af!

Ophold på Fem Ege og snart klar til afgang

Ikke iført mit normale togførerkostume...

Musik, god mad og fine hatte på rad og række i Fløng forsamlingshus

Bruno og Karin tager den første sving-om og så er gulvet klar til dans!